آسیب پذیری شبکه سرایت در بورس ایران: رویکرد نظریه شبکه های پیچیده

  • 2022-07-11

در دنیای امروز، ساختارهای به هم پیوسته اقتصادهای مدرن باعث سرایت بحران از یک بخش یا کشور به سایر کشورها یا بخش‌های اقتصادی شده است. شواهد تجربی نشان داده است که بازارها به هم مرتبط هستند و از هم جدا نمی شوند. در پژوهش حاضر رویکرد جدیدی برای بررسی اثر سرایت در بازار سهام ایران ارائه شده است. ابتدا با تحلیل اقتصادی، شبکه ای متشکل از 36 صنعت منتخب اقتصاد ایران متناسب با صنایع فعال در بورس شکل می گیرد و وزن لبه هایی که آنها را به هم متصل می کند، بر اساس جدول ورودی- ستانده ایران تعیین می شود. در مرحله بعد، شبکه همبستگی بین شاخص های بورس این 36 صنعت با استفاده از معیارهای مرکزیت تشکیل می شود، صنایع کلیدی شناسایی و سپس مورد حمله قرار می گیرند. مقایسه نتایج دو شبکه نشان می‌دهد که تنها در تعداد محدودی در هر دو شبکه، صنعت فلزات اساسی، صنعت بانکداری، سرمایه‌گذاری و سایر واسطه‌های مالی و صنعت کشاورزی بر اساس تعدادی از موارد رتبه اول را کسب کرده‌اند. معیارهای مرکزیتاما در موارد دیگر، این دو شبکه نتایج یکسانی ندارند که نشان می دهد روابط اقتصادی بین صنایع به تنهایی بر روابط شاخص بورس آنها حاکم نیست. نتایج این مطالعه به سیاستگذاران و سهامداران کمک می کند تا به محض مشاهده بحران در صنایع مهم بورس، تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند.

کلید واژه ها

  • اثر سرایت
  • بازار سهام
  • شبکه های پیچیده
  • جدول ورودی-خروجی

20. 1001. 1. 24765775. 1401. 13. 1. 4. 7

منابع

- آدامز، زی، فوس، آر، و گروپ، آر (2014). اثرات سرریز در بین موسسات مالی: رویکرد ارزش در معرض خطر حساسیت وابسته به دولتمجله تحلیل مالی و کمی، 49(3)، 575-598.

- آذری قارالار، ع.، و رستگار، م. ع. (1395). مقایسه معیارهای ریسک سیستمیک در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران. همایش ریاضی و علوم انسانی، شیراز، ایران (به زبان فارسی).

- کولتی، پی (2016). مقایسه حداقل درختان پوشا در بازار سهام ایتالیا با استفاده از بازده و حجمPhysica A, 463, 246-261.

- Dimitrios، K.، Vasileios، O. (2015). تحلیل شبکه ای از بازار سهام یونان. Procedia Economics and Finance، 33، 340-349.

- دونگ، ی، وانگ، جی، و چن، تی (2019). شایعات ارتباط قیمت در بازار سهام و سرایت ریسک سرمایه گذار در شبکه های دولایه. پیچیدگی، 19، 1-22.

- ابرهارد، جی، لاوین، جی اف و مونته‌سینوس-پیرس، ا. (2017). تحلیل دینامیکی مبتنی بر شبکه در بازار سهام. پیچیدگی، 17، 1-16.

- Garmaise, M. & Natividad, G. (2016). سرریزها در بازارهای بانکداری محلیبررسی مطالعات مالی شرکت، 5(2)، 139-165.

- اسماعیل پور، ح.، محمدی، ط.، کاشانی، م.، و شاکری، ع. (1398). ارائه یک شاخص جدید برای منعکس کردن رفتار بازار سهام با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه پیچیده. فصلنامه اقتصاد مالی , (46) 13, 25-40 (به زبان پسیان).

- جورج، اس و چانگات، م. (2017). رویکرد شبکه‌ای برای داده‌کاوی بازار سهام و تجزیه و تحلیل پورتفولیو، کنفرانس بین‌المللی شبکه‌ها و پیشرفت‌ها در فناوری‌های محاسباتی (NetACT)، Thiruvanthapuram، 17، 251-256.

- گلاتفلدر، جی بی (2010). شبکه های مالکیت و کنترل شرکت: نقشه برداری از قدرت اقتصادی در دنیای جهانی شدهپایان نامه دکتری، دانشگاه Eth زوریخ.

- Gunay، S. (2020). شکل جدیدی از سرایت مالی: COVID-19 و واکنش های بازار سهام. موجود در SSRN 3584243.

- هانسن، دی. ال.، اشنایدرمن، بی و ام. ا. اسمیت (2011). تجزیه و تحلیل شبکه های رسانه های اجتماعی با Nodexl: بینش هایی از یک جهان متصلچین: Elsevier Inc.

- هولم، پی، و کیم، بی جی (2002). آسیب پذیری حمله به شبکه های پیچیدهبررسی فیزیکی، 65، 1-23.

- هرناندز، جی. ای.، کانگ، س. اچ.، شهزاد، اس. جی. ا.، و یون، اس. ام.(2020). سرریزها و پتانسیل تنوع بازده سهام بانکی از آمریکای توسعه یافته و نوظهور. مجله اقتصاد و امور مالی آمریکای شمالی، 54، 101219.

- کافمن، جی. جی.(2000). بحران های بانکی و ارزی و ریسک سیستمیک: طبقه بندی و بررسی (جلد 48). ناشران بلک ول

-کسوانی، س.، و ودهوا، بی. (2019). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سهام: یک مطالعه مفهومی. مجله بین المللی مدیریت، فناوری اطلاعات و مهندسی، 7(10)، 85-106.

- خیابانی، ن.، و محمدیان نیکوپی، ع. (1397). تحلیل ریسک سیستمیک در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد رگرسیون چند متغیره. تحقیقات اقتصادی ایران , (77) 23, 1-36 (به فارسی)

- لانگ، ی.، یوشیدا، ی.، لیو، کیو، ژانگ، اچ.، وانگ، اس.، و فانگ، ک. (2020). مقایسه ارزیابی ردپای کربن در سطح شهر با استفاده از جداول ورودی- خروجی تک منطقه ای و چند منطقه ای. مجله مدیریت محیط زیست , 260, 110108.

- Mowat ، E. M. (2010). ایجاد اتصالات: نظریه شبکه ، ریاضیات تجسم یافته و درک ریاضی. پایان نامه دکترا ، گروه اقتصاد ، دانشگاه آلبرتا.

- Ortiz-Arroyo ، D. (2010). کشف مجموعه بازیکنان کلیدی در شبکه های اجتماعی. رایانه ، ارتباطات و شبکه ها ، 1 ، 27-47.

- پویان ، sh.(2010). ارزیابی الگوریتم ها برای شناسایی گره های آسیب پذیر در شبکه های مستقل مقیاس. پایان نامه کارشناسی ، دانشگاه فناوری شریف ، تهران ، ایران (به زبان فارسی).

- Reggiani ، A. ، Signoretti ، S. ، Nijkamp ، P. ، & A. Cento.(2009). اقدامات شبکه در حمل و نقل هوایی مدنی: مطالعه موردی لوفت هانزا. یادداشت های سخنرانی در اقتصاد و سیستم های ریاضی ، 613 ، 257-282.

- Sajedian Fard ، N. ، Hadian ، E. ، Samadi ، A. H. ، & Dehghan Shabani ، Z. (2019). بررسی تأثیر تحریم های بین المللی بر ساختار تجارت ایران: یک رویکرد تئوری شبکه. مجله اقتصاد و مدل سازی ، 10 (3) ، 1-28.

- Sharma ، K. ، Shah ، S. ، Chakrabarti A. S. ، & Chakraborti ، A. (2017). همبستگی های بخش در بازار سهام هند: تجزیه و تحلیل شبکه مزوسکوپی. در: Aruka Y. ، Kirman A. (eds) مبانی اقتصادی برای علم پیچیدگی اجتماعی. اقتصاد تکاملی و علم پیچیدگی اجتماعی ، سنگاپور: اسپرینگر.

- Taghizadeh ، R. ، Nazemi ، A. (2018). تجزیه و تحلیل شبکه مالکیت در بازار سهام ایران. مجله دانش حسابداری ، (3) 9 ، 161-194 (به زبان فارسی).

- Troug ، H. ، & Murray ، M. (2020). تعیین بحران و آلودگی مالی: تجزیه و تحلیل بازار سهام هنگ کنگ و توکیو با استفاده از رویکرد MSBVAR. مجله مطالعات اقتصادی ، 68706 ، 1- 84.

- Wan ، X. ، Zhang ، Z. ، Zhang ، C. ، & Meng ، Q. (2020). ساخت و ساز شبکه های پیچیده زمانی بازار سهام ، تجزیه و تحلیل استحکام و شناسایی ریسک سیستماتیک: موردی از شاخص CSI 300. پیچیدگی ، 15 ، 1-19.

- Wang ، X. ، & Hui ، X. (2017). تجزیه و تحلیل مبتنی بر اطلاعات متقابل برای توزیع آلودگی مالی در بورس سهام. پویایی گسسته در طبیعت و جامعه. 39 ، 1-149.

- Wang ، T. ، Xiao ، S. ، Yan ، J. ، & Zhang ، P. (2021). ساختارهای منطقه ای و بخش اقتصاد چین: چشم انداز شبکه از جداول ورودی-خروجی چند منطقه ای. Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، 581 ، 126196.

- Yu ، M. ، Zhao ، X. ، & Gao ، Y. (2019). مجموعه داده های جداول ورودی قیمت ثابت غیر رقابتی چین برای 2007 و 2012. داده ها به طور خلاصه ، 27 ، 104760.

- Xu ، G. ، & Gao ، W. (2019). مسری ریسک مالی در بازارهای سهام: علیت و جنبه های اندازه گیری. پایداری ، 11 (5) ، 1402.

- Zamani ، Sh. ، Suri ، D. ، & Sanai Alam ، M. (2010). بررسی وجود انتقال بین سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از یک مدل پویا چند متغیره ، تحقیقات اقتصادی ، 45 (4) ، 29-54 (به زبان فارسی).

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.